Lodná doprava

Nákladné lode sú najdôležitejšie dopravným prostriedkom našej doby. Každý rok nesú miliardy ton tovaru pozdĺž niekoľkých hlavných obchodných ciest. Kontajnerová revolúcia globálnej prepravy nákladu prináša obrovské zlepšenie účinnosti. Námorný boom by mohol pokračovať aj napriek hospodárskej kríze.

V priebehu dejín boli oceány dôležité pre ľudí po celom svete ako dopravným celkom. Na rozdiel od minulosti, prepravujú dnes lode skôr tovar než ľudí. Vzhľadom na vzostup medzikontinentálnej leteckej dopravy sa morská doprava obmedzila len na kratšie trate (trajektovú dopravu v celom Baltskom a Severnom mori, Stredomorí, Japonsku a juhovýchodnej Ázii) a rekreačné plavby. Tie nedávno zažili ohromný rozmach a predstavujú stále lukratívnejší zdroj príjmov cestovného ruchu. Ako sa trhy sa stále viac globalizujú, objem lodnej dopravy prudko vzrástli. Od roku 1950 bolo tempo rastu medzinárodného obchodu takmer dvakrát väčšie ako rast hospodárskej činnosti.

Obchod medzi susednými štátmi je prevažne uskutočňovaný po cestách a železnici. Preprava medzi jednotlivými krajinami bez spoločnej hranice sa vykonáva hlavne po mori, aj keď došlo k zvýšeniu množstva vyrábaného tovaru, ktoré je prepravované letecky. Rast sadzby pre leteckú dopravu sú viac ako dvakrát vyššie ako na prepravu v posledných rokoch. Spôsob dopravy závisí najmä od množstva nákladu a pomeru hodnoty k hmotnosti tovaru – čím vyššia hodnota na jednotku hmotnosti, tým menej významné sú náklady na dopravu. Presnosť a spoľahlivosť sú považované za dôležité cenné komodity.

Ako už bolo spomenuté, hlavným dôvodom masívneho nárastu lodnej dopravy bol rast svetového obchodu. Ale iné inštitucionálne a technologické faktory tu hrali tiež svoju rolu. Príkladom je čínska ekonomická otvorenosť svetu alebo integrovanie trhov za cieľom zvyšovať medzinárodný obchod. Na toto slúžia rôzne svetové organizácie ako sú WTO alebo NAFTA. V dôsledku rastúceho dopytu, náklady na dopravu klesli a lode zvýšili svoje veľkosti a objem. Okrem toho nastali technologické pokroky a organizačné zlepšenie v manažmente prístavu.

Poznáme rôzne druhy lodných plavidiel. Nákladné lode sa vo všeobecnosti používajú na prepravu nákladu z jedného miesta na druhé. Existujú lode s viacerými palubami alebo len s jednou. Sú kľúčové pre medzinárodný obchod. Nákladné lode môžu prepravovať rôzne veci ako sú napríklad potraviny, nábytok, kov, oblečenie a stroje. Ďalším typom lodí sú lode, ktoré prepravujú autá. Preprava vozidiel je bezpečnejšia a oveľa rýchlejšia. Akonáhle sú vozidlá na palube, sú pripevnené k palube lodi, aby sa nepohybovali, keď je loď na mori. Po pristáti na brehu sa autá uvoľnia a šoféri ich môžu jednoducho previesť na miesto určenia.

Tankery sú lode, ktoré primárne transportujú obrovské množstvo tekutiny. Môžu niesť rôzne tekutiny ako je ropa, voda, víno a veľa rôznych chemických látok, ktoré je nutné prepraviť. Sú vyrábané v mnohých rôznych veľkostiach, ale niektoré z väčších lodí majú dostatočnú kapacitu pre uloženie niekoľkých stoviek tisíc ton danej látky.

Osobné lode sú oficiálne definované ako lode vyrobené na prepravu viac ako 12 cestujúcich. Ak vlastníte osobnú loď, tak potom sa budete musieť riadiť prísnymi bezpečnostnými predpismi. Sú využívané najmä na výlety pre turistov. Rybárske plavidlá sú člny a lode, ktorých cieľom je loviť ryby a voľne žijúcich morských živočíchov. Sú využívané pre účely turizmu, ale tak pre komerčný rybolov.